Last minute zájezdy Letenky Makedonie další země

Makedonie - dovolená

Makedonie je malá balkánská republika ležící v jihovýchodní Evropě. Je jedním ze států bývalé Jugoslávie, od které se země odtrhla v roce 1991. Makedonie sousedí s Řeckem, Bulharskem, Srbskem a Albánií. Území Makedonie je velmi členité a rozdělené řekou Vardar na dvě hlavní údolí. Fauna a flora země je velice bohatá. V západních částech země, převážně na horách se setkáváme s medvědy a rysi. Na ostatních částech území například s liškami, divokými kozami a vlky. Žije tu více než 300 druhů ptactva a mezi nimi i vzácní tetřevi či orli.

V období starověku bylo území země součástí království Makedonského a poté říše Alexandra Velikého. V sedmém století našeho letopočtu se na tomto území začali objevovat první Slované a ve 14. století bylo území připojeno k Osmanské říši. Vlastní makedonský stát vznikl v roce 1944 pod německou patronací. Po roce 1945 byla Makedonie připojena ke svazovým republikám Jugoslávie.

Makedonie získala nezávislost v roce 1991. Nese stejné jméno jako administrativní oblast Řecka, se kterou sousedí, což je dodnes značně citlivá politická záležitost. V Makedonii, kde žije také početná albánská menšina, existuje napětí mezi jednotlivými etniky.

Důležité informace o Makedonii

Počet obyvatel: 2 066 718

Rozloha: 25 713 km2

Hlavní město: Skopje

Jazyky: makedonština, albánština, srbština

Měna: makedonský denár

Obyvatelstvo

Úředním jazykem v Makedonii je makedonština. Makedonština patří do rodiny indoevropských jazyků. Je to jazyk slovanský konkrétně jihoslovanský. Písemná forma jazyka je zapisována upravenou verzí cyrilice. Nejvíce podobným jazykem s makedonštinou je bulharština. Zajímavostí je, že v oblastech země, kde jsou z více jak 20% přítomni obyvatelé jiné národnosti, tak na těchto místech lze jako úřední jazyk používat i jazyk této národnosti.

Úřední jazyk

Co se týče počtu obyvatel na km2, patří Makedonie mezi ne zrovna hojně zalidněné evropské státy. Na km2 připadá zhruba 80 obyvatel. 64,2 % obyvatel země tvoří Makedonci. Z celkového počtu obyvatel zde žije více než 25% Albánců, téměř 4% Turků, necelá 3% Romů a téměř 2% Srbů. Mezi obyvateli Makedonie převládají lidé, kteří vyznávají pravoslaví. K příznivcům této církve se hlásí 64,7% obyvatel. Dále je zde z velké části zastoupen islám, k němuž se hlásí celých 30% obyvatelstva. Zbývající 3 % tvoří menšinová náboženství.

Dnešní tipy na zájezdy - Makedonie